اپلیکیشن موبایل اندرویدی تعاونی مسکن

Title: اپلیکیشن موبایل اندرویدی تعاونی مسکن

Subjects: اپلیکیشن موبایل اندرویدی ویژه اعضاء تعاونی مسکن مهر ماندگار جهت ارتباط با تعاونی و مشاهده آنلاین واریزیها ، مشاهده امتیاز روزانه و رتبه عضو، مشاهده اخبار تعاونی در موبایل، با قابلیت ارسال پیام بصورت push Notification برای اعضاء تعاونی مسکن ، مشاهده اقساط پرداخت نشده ، مشاهده جرائم و قابلیت پرداخت آنلاین جزائم

مطالب مفید

نمایش آخرین پستهای ارسالی و منتخب سردبیر