سامانه ابلاغ و اخطاریه به اعضاء تعاونی مسکن

Title: سامانه ابلاغ الکترونیک

Subjects: ارسال اخطاریه و ابلاغیه به صورت خصوصی برای یک عضو بطوریکه فقط و حتما به دست وی برسد و بعد از مشاهده ابلاغیه تعاونی مسکن امکان مشاهده وضعیت ابلاغیه را خواهد داشت.

مطالب مفید

نمایش آخرین پستهای ارسالی و منتخب سردبیر