اعتراض اعضاء در تعاونی مسکن مهر

Title: پاسخ قانع کننده ، به اعتراضات و یا سوالات اعضاء تعاونی مسکن

Subjects: 1- من وجه بیشتری واریز کردم. چرا این واحد به من رسیده ؟ 2- امتیاز من اشتباه شده 3 - چرا همکارم که واریزیهای با من یکسان و نزدیک دارد قبل از من انتخاب واحد نموده است ؟ اگر بخواهیم به این سوال جواب دهیم که کدام واحد متعلق به چه کسی است؟ بایستی دلایل قانع کننده ای داشته باشیم. با استفاده از نرم افزار تعاونی مسکن مهرماندگار شما به صورت کاملا مستند و منطقی به این سوال اعضای خود پاسخ خواهید داد.

1- من وجه بیشتری واریز کردم. چرا این واحد به من رسیده ؟

2- امتیاز من اشتباه شده میخواهم دوباره محاسبه شود . فرمول امتیاز بندی چگونه است ؟

3 - چرا همکارم که واریزیهای با من یکسان و نزدیک دارد قبل از من انتخاب واحد نموده است ؟

اگر بخواهیم به این سوال جواب دهیم که کدام واحد متعلق به چه کسی است؟ بایستی دلایل قانع کننده ای داشته باشیم. با استفاده از نرم افزار تعاونی مسکن مهرماندگار شما به صورت کاملا مستند و منطقی به این سوال اعضای خود پاسخ خواهید داد.

نرم‌افزار تعاونی مسکن مهر ماندگار این امکان را میدهد که به صورت مجزا برای هر فیش واریزی امتیاز مشاهده و در صورت نیاز به صورت دستی و موردی محاسبه یا شک و شبهه برطرف شود.

جمع امتیاز اعضاء را در لیست رتبه بندی نمایش میدهد .

قابلیت امتیازبندی پارامتریک دارد یعنی می توانید به صورت پارامتری برای عضو امتیاز خاصی قائل شوید. مثلا برای فرزندان شاهد 1000 امتیاز + در نظر بگیرید.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

مطالب مفید

نمایش آخرین پستهای ارسالی و منتخب سردبیر