چرا باید از نرم افزار تعاونی مسکن مهر استفاده کنیم

Title: چرا باید از نرم افزار تعاونی مسکن مهر استفاده کنیم؟ این نرم افزار چه کمکی به ما خواهد کرد؟

Subjects: در نظر داشته باشید کلی فیش و چک دارید که می بایست بر اساس هر عضو طبقه شوند و بر اساس فرمولی مشخص وابسته به تاریخ واریزی، امتیازی به فیش لحاظ شود و بر اساس جمع این امتیازات رتبه اعضاء تعیین شود. بطور نمونه انجام این محاسبات برای مثلا 200 عضو تعاونی کاری است بسیار پیچیده که خالی از خطای انسانی هم نخواهد بود

نرم افزار تعاونی مسکن مهرماندگار مورد تایید و معرفی وزارت تعاون کشور می باشد و هم اکنون در بیش از ۶۰ تعاونی مسکن در سطح کشور در حال استفاده است.

ما در این صفحه سعی کرده ایم تا برخی از قابلیت های نرم افزار تعاونی مسکن مهر را برای شما معرفی نماییم. اگر فرصت مطالعه ندارید می توانید با تکمیل این فرم در کمتر از ۱۰ ثانیه، درخواست کنید تا ما در اولین فرصت با شما تماس بگیریم و ضمن پاسخگویی به سوالات شما در خصوص این نرم افزار، نسخه آزمایشی، کاتالوگ و نمونه گزارشات چاپی نرم افزار تعاونی مسکن را به صورت کاملا رایگان برایتان ارسال کنیم.

در نظر داشته باشید کلی فیش و چک دارید که می بایست بر اساس هر عضو طبقه شوند و بر اساس فرمولی مشخص وابسته به تاریخ واریزی، امتیازی به فیش لحاظ شود و بر اساس جمع این امتیازات رتبه اعضاء تعیین شود. بطور نمونه انجام این محاسبات برای مثلا 200 عضو تعاونی کاری است بسیار پیچیده که خالی از خطای انسانی هم نخواهد بود

یا در نظر بگیرید قصد دارید پیشرفت کار پروژه را برای اعضاء گزارش و آنها را تشویق به پرداخت اقساط خود فرمائید. حال اعلام جلسه برای اعضاء خود کاری است که توسط سامانه پیامک نرم افزار تعاونی مسکن مهر به خوبی امکان پذیر است و میتوانید حتی به شماره هایی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود نموده اند. پیامک ارسال کنید.

در نظر بگیرید بعد از اعلام تاریخ جلسه، جهت بازدید از محل پروژه باید هزینه هایی نمائید. مانند : تامین ایاب و ذهاب مثلا اجاره اتوبوس، هزینه پذیرایی، بیمه حوادث و ...

ما با ارائه وب سایت تعاونی مسکن این امکان را برای مدیران تعاونی مسکن فراهم آورده ایم که با قراردادن تصاویر مربوط به پبشرفت کار پروژه ، جلوگیری از اتلاف وقت اعضاء و پرسنل تعاونی به این مهم دست یابند

مطالب مفید

نمایش آخرین پستهای ارسالی و منتخب سردبیر