مدیریت چک و بانک

Title: مدیریت چک و بانک در نرم‌افزار تعاونی مسکن

Subjects: مدیریت چک و بانک ، ارائه گزارشات متنوع ، اعلان چکهای سررسید شده ، تفکیک چکهای سررسید شده و وصول نشده

گاهی اوقات اعضاء چک برای تعاونی صادر می کنند تا در موعد مقرر نسبت به وصول آنها اقدام نماید. مدیریت چک‌ها در این شرایط کمی پیچیده خواهد بود. چون علاوه بر وصول آنها می بایست تعیین کنیم کدام چکها وصول شده اند و کدام چکها وصول نشده اند.

جهت تسهیل در این امر نرم‌افزار تعاونی مسکن مهر ماندگار گزارشاتی مانند : 1- لیست چکهای سررسید شده  2- لیست چکهای سررسید شده و وصول نشده را در اختیار مدیران و امور مالی تعاونی قرار میدهد.

در واقع اعلان چکهای سررسید شده ، تفکیک چکهای سررسید شده و چک وصول نشده جزو بخشی از وظایف نرم‌افزار می باشد .

مطالب مفید

نمایش آخرین پستهای ارسالی و منتخب سردبیر